0546 56 80 65

Disclaimer & Privacyverklaring

IK Kantoorinrichting respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. De via deze website door bezoekers op vraag van IK Kantoorinrichting verstrekte persoonlijke gegevens zullen door IK Kantoorinrichting naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

IK Kantoorinrichting zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het leveren van uw bestelling. Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

IK Kantoorinrichting verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

IK Kantoorinrichting kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens IK Kantoorinrichting diensten te verlenen.

Wie internetpagina’s bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het “IP-nummer” waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. IK Kantoorinrichting zal dergelijke gegevens (indien en zover deze al worden gebruikt) uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.

Cookies

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste “cookies” zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. IK Kantoorinrichting beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

Overig

IK Kantoorinrichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid of wilt weten welke gegevens IK Kantoorinrichting over u heeft vastgelegd, kunt u contact met ons op nemen via info@ikkantoor-inrichting.nl of per post naar: IK Kantoorinrichting, Spade 57B, 7671 AD Vriezenveen. Via dit (email)adres kunt u ook uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IK Kantoorinrichting.

Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

IK Kantoorinrichting is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Communicatie door derden over IK Kantoorinrichting dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de marketing afdeling van IK Kantoorinrichting. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan IK Kantoorinrichting. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt IK Kantoorinrichting geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

Aansprakelijkheid

IK Kantoorinrichting is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van IK Kantoorinrichting geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt IK Kantoorinrichting geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

IK Kantoorinrichting behoud zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Wanneer deze wordt gewijzigd worden de wijzigingen bekend gemaakt op deze pagina.

 • Levering binnen 48 uur
 • Gratis montage en afvalverwijdering
 • Tot 5 jaar garantie
 • Gratis proefplaatsing
 • Werkplek advies
 • Showroom voor inspiratie
 • Levering binnen 48 uur
 • Gratis montage en afvalverwijdering
 • Tot 5 jaar garantie
 • Gratis proefplaatsing
 • Werkplek advies
 • Showroom voor inspiratie